Az alábbi telefonszámon jelentkezhet be:+36 70 601 15 53     


Munkahelyi mediáció

A kollégák, vezetők és beosztottak közötti konfliktusok alapja általában nem szakmai. Forrása eredhet eltérő világnézetből, viselkedésből, a műveltség eltérő szintjéből, a munkához való hozzáállásból, a temperamentum, a terhelhetőség, de akár a humor különbözőségéből

A munkahelyi konfliktusok elmérgesedése azonban a cég hatékony működését hátráltatja, így érdemes szakértő bevonásával kezelni az első felmondás előtt.

Értékes szakemberek nem maradnak önként olyan munkahelyi környezetben, amelyben nem érzik jól magukat.

Számtalan fajtája van a munkahelyi konfliktusoknak, amelyek hosszú távon ellehetetlenítik a hatékony munkavégzést. A vezető és beosztott, vagy két, esetleg több alkalmazott közötti vita alapja általában nem szakmai kérdés. Ha egy vállalat vagy vállalkozás értékes szakembereket tudhat alkalmazottjai között, érdemes megelőzni a konfliktusok elmélyülését, vagy akár a felmondásokat. Érthető, ha egy - pozíciótól függetlenül - munkavállaló új lehetőségek felől kezd érdeklődni, hiszen az értékes szakemberek nem maradnak önként olyan munkahelyi környezetben, amelyben nem érzik jól magukat.

A munkahelyi viták rendezését bármely, a konfliktusban érintett fél kezdeményezheti, de gyakran előfordul, hogy az érintettek vezetője keresi fel mediátort. A mediációs ülés munkahelyi konfliktusok esetén közel azonos módon zajlik, mint más mediációs ülések, azonban a hosszú távon tartható jó együttműködés érdekében egy olyan fél bevonása is szükséges, aki döntési jogkörrel rendelkezik a vitában álló felek munkakörülményeinek meghatározásában vagy megváltoztatásában.

A mediáció rendkívül hatékony és gyors módja az egyezségre jutásnak, ténylegesen azonban csak akkor hatásos, ha az ülésen meghatározott működési feltételek valóban adottak a munkahelyen. A békéltetés önmagában tehát nem mindig elég a munkahelyi konfliktusok végleges kezelésére, gyakori eredmény, hogy tényleges beavatkozás szükséges, például az alkalmazottak közötti munkamegosztás átgondolása, a munkaköri leírásokban meghatározott felelősségi körök lehatárolása, a vitában álló felek személyes találkozási esélyének csökkentése stb.

Nem vagy egyedül! Merj Lépni!