Az alábbi telefonszámon jelentkezhet be:+36 70 601 15 53      

Iskolai mediáció

A konfliktusok a mindennapi életünk részei, így természetesen az iskolákban is jelen van. A konfliktusokat, nézeteltéréseket sajnos negatív folyamatként kezelik általában, holott a problémák éppen a konfliktusokkal kerülnek a felszínre. Ez egyben a megoldás lehetőségét is magában rejti, és a felnőtt társadalom feladata, hogy a gyermekeket megtanítsa a konstruktív konfliktuskezelésre.

A pedagógiai, nevelői, oktatási folyamatban nemcsak a gyermekekkel kapcsolatban merülnek fel nézeteltérések, konfliktusok, hanem a pedagógusok, a tantestület tagjai között, valamint a pedagógus-szülő viszonylatban is.

Azoknál a tanuló csoportoknál, ahol szakember segítségével oldják meg a kialakult és megoldatlan nézeteltéréseiket, egyúttal egy új kommunikációs és kiváló konfliktuskezelési modellt is tanítanak a mediátorok. A konstruktív konfliktus gazdagítja az emberek önérzetét, javítja a csoportkohéziót, érettebbé alakítja a személyiséget.

A kezeletlen, destruktív konfliktusok elmérgesítik a légkört, rombolják a csoporttagok kooperációját, megindul a klikkesedés, a keletkező viták agresszióba csaphatnak.

Az iskolai környezetben a leggyakoribb a tanár-tanuló konfliktus. A gyerekek és a tanárok napi több órán keresztül össze vannak zárva, a tanárnak egyszerre kell oktatónak és nevelőnek lenni, egyszerre több szerepnek kell megfelelnie: tudást kell átadnia, és megkövetelnie a teljesítést, másrészt nevelnie kell. A kettős szereposztás bizony jelentős konfliktusforrás.

A pedagógus-szülő találkozások alkalomszerűek, így azok aktualitásokhoz kapcsolódóan jelentkeznek. Ha gond van a gyerekkel, a tanár üzen .És a szülők hajlamosak úgy vélni igazságtalanság történt csemetéjükkel. A folytatás: szóváltás, összecsapás.....

Az iskolai jó munkahelyi légkör fenntartása feltétele a hatékony nevelői-oktatói munkának, ezért a kialakuló konfliktusokat rendezni kell. Erre a feladatra mindenképpen külső segítséget kell igénybe venni, hiszen a mediáció alapfeltétele éppen a pártatlanság, a tantestület bármely tagja pedig pozíciójánál fogva nem lehet semleges és pártatlan.

Nem vagy egyedül! Merj lépni!